IV turniej im.Tadeusza Łady w Gierałtowicach ul.Stachury 1,w dniu 23 września 2017r.sędziować będą:

Adam Pawełek          –  Supervisor
Krzysztof Byrdy         –  Delegat sportowy (ITO)

Ring/punkty
Wiesław Andrzejczak
Safar Alijew
Magdalena Cieślik
Artur Falkiewicz
Barbara Koczorowska-Wandzik

Walki turniejowe rozpoczynają się o godz.12 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek