Katowice 21. 03. 2018r.

 

Komunikat nr. 2/2018 r.

  

       Szkolenia Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach .

 

Informujemy Śląskie kluby bokserskie zrzeszone w naszym związku o walkach bokserskich kobiet kadetek i juniorek w Gliwicach w dn. 25. 03 .218r. o godz. 10,oo oraz. Zawodnicy muszą posiadać książeczki zawodnicze z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Kadra Młodzików zbiera się na trzy dniowych konsultacjach w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1  w dn.23.03. 2018 r.(piątek) o godz. 15,45

 

Szczegóły przyjazdu u trenera    : Dziopa        Ryszard    –    500 081 550

 

 

V-ce Prezes ds. Szkolenia  –   A. Jakimczuk-    600 686 367