Regulamin
Bokserska Liga Młodzików, Kadetów i Juniorów o Drużynowe Mistrzostwo Śląska
w boksie na rok 2021.
I. Cel rozgrywek:
1. Wyłonienie drużynowego Mistrza Śląska Młodzików, Kadetów i Juniorów
2. Popularyzacja sportu pięściarskiego na Śląsku
3. Popularyzacja sportu pięściarskiego w Polsce
II. Uczestnictwo:
1. W rozgrywkach uczestniczą drużyny z klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Bokserskim, które mają uregulowane składki członkowskie.
2. Zawodnicy walczą między sobą w kategoriach wiekowych:
Młodzik
Kadet
Junior
3. Kluby zgłaszają dowolną liczbę zawodników/czek w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych.
4. Zawodnicy występujący w lidze obowiązkowo powinni posiadać licencje w systemie PZB,
5. Zawodnik może w sezonie reprezentować tylko jeden klub.
6. Kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych mają obowiązek posiadać atestowany sprzęt (AIBA) tj. kaski i rękawice bokserskie
III. System rozgrywek:
1. Zawody rozgrywane są w jednym dniu.
2. Pary ustala się drogą losowania przez Wydział Sportowy on-line na dwa dni przed rozpoczęciem zawodów.
3. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem sportowym i zdrowotnym PZB.
4. Ustala się maksymalną liczbę walk w jednej kolejce na 30 pojedynków.
IV. Punktacja:
1. Za wygraną walkę – 5 pkt.
3. Za przegraną walkę – 3 pkt..
4. Za udział w zawodach – 1 pkt.
5. Wszyscy zawodnicy/czki zdobywają punkty dla swojego klubu.
Suma zdobytych punktów we wszystkich kategoriach wiekowych decyduje o kolejności miejsca w rozgrywkach ligowych.
V. Sprawy finansowe:
1. Gospodarz zawodów pokrywa koszty organizacyjne.
2. Drużyny przyjezdne ponoszą własne koszty delegacyjne.
VI. Nagrody:
1. Za I miejsce – Puchar + Dyplom
2. Za II miejsce – Puchar + Dyplom
3. Za III miejsce – Puchar + Dyplom
Postanowienia końcowe:
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz spraw nie objętych regulaminem, a wynikłych w czasie rozgrywek przysługuje wyłącznie OZB Katowice.