Zgodnie z zapowiedzią to już za dwa tygodnie odbędą się Mistrzostwa Śląska Młodzików, Młodziczek, Kadetek, Juniorek i Seniorek w Boksie.
To pierwsza tego typu impreza organizowana przez Śląski Związek Bokserski
Zgłoszenia do 15.04.2022 !
REGULAMIN MISTRZOSTW ŚLĄSKA MŁODZIKÓW, MŁODZICZEK, KADETEK, JUNIOREK I MŁODZIEŻOWE (KOBIETY) NA ROK 2022
1. CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych.
• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry Śląska.
2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Mistrzostwa Śląska Młodzików, Młodziczek, Kadetek, Juniorek i Młodzieżowe (kobiety) zostaną rozegrane w dniach 23-24.04.2022 r. na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Bokserski, KS. 06 Kleofas AZS AWF Katowice.
4. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy wyłącznie obywatelstwa polskiego urodzeni w latach:
• 2008 – 2009 – młodzik; młodziczka (13-14 lat)
• 2006 – 2007 – kadetki (15-16 lat)
• 2004 – 2005 – juniorki (17-18 lat)
• 1999 – 2003 młodzieżowe (19-23 lata)
• Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze.
• W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to zatrzymuje on tytuł na rok następny.
• W Mistrzostwach Śląska mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB posiadający aktualną licencje zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, posiadający PESEL.
• Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk.
• Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy z klubów zarejestrowanych w Śląskim Związku Bokserskim z opłaconą składką członkowską za 2022 rok, oraz zawodnicy niestowarzyszeni.
• W Zawodach mogą startować zawodniczki oraz zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
• Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
• Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorki i młodzieżowe), 3 rundy po 2 minuty (kadetki), 3 rundy po 1,5 min (młodzik, młodziczka) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
• Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas, Top Ten, Wesing, Green Hill , Sting, TaiShan, SportCom, zapewniają macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
• Zawody rozgrywane są w kategoriach wagowych:
 młodzik: 37-40 kg, 42kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg. – zawodnicy tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio uncjowych.
 młodziczka: 34-36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 70 kg, . – zawodnicy tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio uncjowych.
 kadetka: 44-46 kg. 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg. 66 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 80+ kg. – zawodnicy tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio uncjowych.
 juniorka: 45-48 kg. 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg, – zawodnicy tej grupy wiekowej walczą w rękawicach 10-cio uncjowych
 młodzieżowa: 45-48 kg. 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg, – zawodnicy tej grupy wiekowej walczą w rękawicach 10-cio uncjowych
• Zawody rozgrywane są systemem pucharowym / zawodnik przegrywający odpada/.
• Zestawienie par ustala się drogą losowania.
• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
• Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski)
• Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
• Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają Wydział Sędziowski i Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego.
• Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników należy dokonywać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia@slaskizwiazekbokserski.pl do dnia 15.04.2022r. Po tym terminie zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową, kategorię wagową, datę urodzenia, numer licencji.
7. Punktacja we wszystkich kategoriach wiekowych
I miejsce 30 pkt.
II miejsce 20 pkt.
III-IV miejsce 15 pkt.
V-VIII miejsce 8 pkt
8. Nagrody
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy
9. Warunki finansowania
• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.
Mistrzostwa rozegrane zostaną z zachowaniem wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w związku z pandemią, jakie będą obowiązywać w tym czasie.
PROGRAM ZAWODÓW
23.04.2022 (sobota)
godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 11:00 I seria walk
godz. 16:00 II seria walk
24.04.2022 (niedziela)
godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 11:00 walki finałowe

Wydział Sportowy
Śląskiego Związku Bokserskiego