LATA DWUDZIESTE

Zainteresowanie szlachetną szermierką na pięści na terenie Śląska – które trwało już od jakiegoś czasu – musiało prędzej czy później przybrać formalne ramy, chociażby po to – aby rozmiłowani w kształtowaniu swojego kunsztu pięściarskiego zawodnicy, mieli szansę zaprezentowania swoich umiejętności w prawdziwej sportowej rywalizacji.

Podobno pierwsze pojedynki pięściarskie toczono na Śląsku ok. 1918-1919r. – na różnego rodzaju festynach. W tym czasie także toczono w regionie śląskim walki profesjonalne. Z kolei ok. 1920r. działały już w tym regionie kluby sportowe nauczające pięściarstwa. Natomiast w 1921r. w Katowicach w ogródku restauracyjnym p. Długajczyka na Placu Miarki w Katowicach  odbyły się pierwsze oficjalne pojedynki pięściarskie.

Oczywiście przyczyn, które legły u podstaw powołania do życia przez grupę zapaleńców Śląskiego Związku Bokserskiego, było znacznie więcej. Jednakże najważniejsze w tym czasie było określenie formalnych ram, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania już istniejących ośrodków, w których nauczano boksu. A także warunków niezbędnych do tworzenia nowych klubów – czy sekcji – w tych miastach, w których wyraźnie odczuwano potrzebę kontaktu z pięściarstwem.

Znamienny w tym kontekście był dzień 8.02.1923r., w którym oficjalnie powołany do życia został Śląski Związek Bokserski. Na jego czele stanął inż. Szmechta, który objął tym samym inauguracyjną prezesurę Okręgu. Poza jego osobą do pierwszego śląskiego zarządu weszli także m.in. Władysław Wieczorek, Wilhelm Snopek, Bogumił Klarowicz oraz Antoni Sadłowski. Natomiast pierwszymi klubami, w których nauczano boksu i które weszły w skład Śl.Z.B. były: TG Sokół II Katowice, Prywatny Klub Sportowy Katowice, Boxing Klub Królewska Huta, Boxing Klub Wielkie Hajduki, TS Naprzód Lipiny, KS 06 Mysłowice, KS Diana Katowice, KS 06 Załęże, Naprzód Łagiewniki, Orzeł Szopienice, Gwiazda Rybnik, Knockout Rybnik oraz KS 07 Siemianowice[3]. Od razu więc – pod względem zrzeszonych na swoim terenie klubów – region śląski stał się krajowym rekordzistą. Tym bardziej, że w okresie niemal pełnego pierwszego roku działalności Śl.Z.B. nie funkcjonował jeszcze Polski Związek Bokserski – powołany formalnie do życia dopiero 3.12.1923r. Tak więc rozwój pięściarstwa poza Śląskiem w tym czasie nie posiadał jeszcze ukształtowanych zasad organizacyjnych.

(…)

więcej w dokumencie do pobrania:

PDF – 85-lat-boksu-na-slasku

DOC – 85-lat-boksu-na-slasku