ZAPROSZENIE I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
”RING WOLNY”

CEL IMPREZY: Współzawodnictwo sportowe, oraz popularyzacja boksu na Śląsku i
w Dąbrowie Górniczej.

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY: CSW Fight Boxing Dąbrowa
Górnicza, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 26.10.2019 Dąbrowa Górnicza, hala sportowa ”Centrum” ul. Aleja Róż 3.

UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział: zawodnicy (seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy, kadeci, młodzicy, dziewczyny) , którzy posiadają aktualną licencję na rok 2019 i aktualne badania lekarskie upoważniające do startu w walkach bokserskich. Walki zostaną rozlosowane: Grupa I od 0-5 walk, grupa II powyżej 5 walk.
Opłaty Startowe zgodnie z regulaminem OZB tzn. młodzicy, kadeci 20 zł, juniorzy 30zł, młodzieżowcy i seniorzy 50zł, niestowarzyszeni 100zł
W zawodach zawodnicy startują we własnym sprzęcie sportowym zgodnie z regulaminem PZB, OZB.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: Zgodnie z regulaminem PZB i OZB
Organizator zabezpiecza niezbędne warunki do przeprowadzenie zawodów.
Śląski Związek Bokserski wyznacza komisję sędziowską i sportową.
Zawodnicy otrzymują medale, dyplomy, a dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej puchary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
zgubienia sprzętu przez zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

PROGRAM ZAWODÓW

”RING WOLNY”

Sobota 26.10.2019
Godz. 09.00 – 10.00 Waga i badania zawodników
Godz. 11.00 konferencja techniczna
Godz. 13.00 rozpoczęcie walk

Organizator

CSW- Fight Boxing- Dąbrowa Górnicza