ZAPROSZENIE
PZO BOXING DAY 8 BY GUKS.CARBO-Gliwice

Adepci, Młodzicy, Kadeci, Juniorzy, (Młodzieżowcy -Seniorzy)

Zawody odbędą się dnia 11.12.2021r. (sobota) w Gliwicach
ul. Jasna 31

UWAGA: FINAŁ z cyklicznych zawodów bokserskich „
O Puchar Prezes Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Gliwicach” rozgrywanych w 2021roku

Sponsor Tytularny Cyklu Zawodów to
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Gliwicki lider w dziedzinie EKOLOGII.

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników do dnia 07.12. 2021r. (wtorek ) do godziny 22.00
tylko e-mail: gukscarbozgloszenia@o2.pl
Zgłoszenie zawodniczki lub zawodnika zgłaszają kluby lub trenerzy , w zgłoszeniu powinno się znajdować – imię -nazwisko- data urodzenia – waga – ilość walk
Walki będą dobierane zgodnie z kategorią wiekową , wagową i ilością walk
Martyna Schunke tel. 796-105-748

Program dnia zawodów 11.12.2021r.(sobota)

8:00 do 10.00- ważenie i badania lekarski ul. Jasna 31
10.20 Konferencja Techniczna
11.00 Walki Pokazowe Adeptów
12:00 Walki Bokserskie
15:00 Wręczenie Pucharów najlepszym zawodnikom i drużynom cyklu zawodów

Opłaty Startowe:
Adept – 0
Młodzik (2007) – 0
Kadet (2006-2005) – 20 zł
Junior (2004-2003) – 30 zł
(Młodzieżowiec -Senior) – 50 zł
Zawodnik niestowarzyszony – 100 zł

Wszyscy zawodnicy zawodów otrzymają medale.
Najlepsi zawodnicy i najlepsze drużyny całego cyklu otrzymają puchary.

Na Finałowych Zawodach PZO BOXING DAY 8 BY GUKS.CARBO-Gliwice startować mogą zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych Adept – Młodzik – Kadet – Junior – (Młodzieżowiec -Senior) Posiadają aktualne badania i książeczkę sportowo-lekarską zawodniczki lub zawodnika.
Organizator nie ponoś odpowiedzialność za doznane urazy podczas walk w dniu zawodów. Zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy powinni być ubezpieczeni w swoich klubach macierzystych lub indywidualnie od NW i OC.
Uwaga: Organizator udziela tylko doraźnej pomocy medycznej podczas zawodów dni 11.12.2021r

PRZEPISY TECHNICZNO – SANITARNE.

UWAGA: Uczestnicy zawodów dostosowują się do ogólnie obowiązujących przepisów sanitarnych i epidemiologicznych zgodnie z zaleceniami Rządu i wskazówek ORGANIZATORA ZAWODÓW.

Zawodniczki i zawodnicy startują w swoim sprzęcie sportowym.
Organizator dopuszcza do zawodów rękawice i kaski bokserskie firmy BAIL oraz sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem PZB i ŚLZB.
Organizator nie ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia zawodniczki lub zawodnika oraz kradzieży czy zagubienia sprzętu lub rzeczy osobistych przez uczestnika zawodów.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener, kierownik ekipy lub osoba zgłaszająca uczestnictwo w zawodach (płatność za szkody na miejscu zawodów).
Organizator zwraca się do Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Bokserskiego o wyznaczenia składu sędziowskiego na dwa ringi
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

Ze sportowym pozdrowieniem
Henryk Wilk tel. 502-831-177
V-ce prezes ds. sportowych
GUKS ,,CARBO” Gliwice