ShareW Czwartek 09 .06 2022 na stadionie śląskim, Marszałek Jakub Chełstowski i członkowie zarządu Województwa Śląskiego wicemarszałek Dariusz Starzycki, członkini zarządu Izabela Domogała, oraz radni Sejmiku: przewodnicząca Komisji Sportu Turystyki i Rekreacji Julia Kloc-Kondracka, Alina Nowak i Jarosław Szczęsny, wręczyli granty i czeki dla klubów i związków sportowych działających na Śląsku. Spośród 123 klubów i 35 związków znalazły się również kluby bokserskie i nasz związek, który otrzymał Grant za swą działalność, a w konkursie kluby, czeki z naszego okręgu otrzymały: BKS Jastrzębie, 06 Kleofas AZS AWF Katowice, KS Żylica Łodygowice. Gratulujemy!

https://www.slaskie.pl/content/wsparcie-dla-klubow-i-stowarzyszen-sportowych?t=sport