Dnia 27 kwietnia br. w Gliwicach ul. Łużycka 24 odbędzie się Międzynarodowy Turniej Bokserski poświęcony pamięci „Braci Kućmierz”.
Powołuje się obsadę sędziowską w składzie:
Wiesław Andrzejczak – Sędzia Główny(Supervisor)
Waldemar Wodziński – Delegat Sportowy (ITO)
W ringu i na punkty sędziować będą:
Safar Alijew, Marcin Cel, Franciszek Jaszczyszyn,
Sławomir Łaniecki, Rafał Szramowski.
Pojedynki turnieju rozpoczynają się o godz.17 : 00.
W imieniu Wydziału Sędziowskiego
Adam Pawełek
Przewodniczący