W II Turnieju Boksu Olimpijskiego zawodniczek i zawodników, który odbędzie się 25 lutego br. w Zabrzu w hali sportowej KS „Sparta Zabrze” ul. Mickiewicza 66 a, powołuje się obsadę sędziowską w składzie:
Zbigniew Zagrodnik – Sędzia główny(Supervisor)
Waldemar Wodziński – Delegat sportowy (ITO)
W ringu i na punkty sędziować będą:
Marcin Cel, Dawid Koryciorz, Agnieszka Krzon, Michał Szebestik, Rafał Szramowski.
Pojedynki Turnieju rozpoczynają się o godz.12:00.

Przypomina się sędziom o uregulowaniu opłaty licencyjnej w kwocie 150 zł, zgodnie z regulaminem, do pierwszych zawodów. Jednocześnie uprasza się sędziów o wnoszenie opłat członkowskich za rok bieżą-
cy w kwocie 150 zł na konto bankowe ŚZB nr76 8131 0005 0019 2196 2000 0010.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek

Plakat zawodów