Wydział Sędziowski ŚZB zawiadamia, iż dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci sędziego klasy związkowej kol. Antoniego Pacha z Gliwic.
Antoni Pach przeżył 71 lat, w przeszłości w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był czynnym działaczem
klubu MZKS „Concordia”Knurów.
Pogrzeb Ś.P. Antoniego Pacha, odbędzie się 30 lipca br.w Gliwicach na cmentarzu przy ul. Lipowej o godz 1100, natomiast msza święta w kościele pod wezwaniem św krzyża o godz. 10.00
Rodzinie i bliskim zmarłego przesyłamy szczere wyrazy współczucia.