3 i 4 czerwca br.w Bytomskim Teatrze Tańca „Rozbark”w Bytomiu ul.Kilara 29, rozegrany zostanie XII Międzynarodowy Memoriał im.Leszka Błażyńskiego.
Pojedynki Memoriału rozpoczną się o godz.13 00.
Powołana została obsada sędziowska w składzie:
Andrzej Filipek          –  Supervisor
Piotr Byrdy                 –  Delegat techniczny(ITO)
Krzysztof Byrdy         –  Z-ca del.technicznego (ITO)

Ring/Punkty
Bogusław Dzięgielowski
Artur Falkiewicz
Barbara Koczorowska-Wandzik
Łukasz Sieprawski
Waldemar Wodziński

Również 03 czerwca br.w Opolu w Domu EXPO przy ul.Kępskiej 8, o godz.13 00 rozegrany zostanie, mecz bokserski pomiędzy drużyną Opolskiego OZB oraz reprezentacją Okręgu Ostrawskiego z Czech.
Gościnnie nowe władze Opolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, zaprosiły sędziów ŚZB, który to mecz sędziować będą:

Adam Pawełek           –  Supervisor

Ring/Punkty
Wiesław Andrzejczak
Adam Firlit
Sławomir Łaniecki
Maciej Niemirycz
Henryk Wilk

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek