Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Boksie (ELITE), odbędą się w Katowicach w dniach 20-22 czerwca br. w obiekcie, Akademii Wychowania Fizycznego przy ul.Mikołowskiej 72 A.

Mistrzostwa sędziować będą:

Andrzej Filipek                –   Supervisor

Adam Pawełek               –   Z-ca supervisora

Piotr Byrdy                    –   Delegat Sportowy(ITO)

Anatoli Jakimczuk           –   Z-ca del.sportowego(ITO)

W ringu i na punkty sędziować będą:

Barbara Koczorowska-Wandzik

Wiesław Andrzejczak

Safar Alijew

Adam Spiecha

Henryk Wilk

 

Pojedynki 20 czerwca br.rozpoczynają się o godz.17 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek