Kolejna edycja XVII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika im.Józefa Cyrana odbędzie się w Rybniku- Boguszowicach w dniach 14-15 październik 2017 r.

Na turniej ten zostali powołani następujący sędziowie:

Andrzej Filipek          –  Supervisor
Piotr Byrdy                 –   Delegat techniczny(ITO)

Ring/punkty
Artur Falkiewicz
Adam Firlit
Adam Spiecha
Bogusław Pisulski
Henryk Wilk

Walki 14.10. 2017r.rozpoczynają się o godz.12 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek