Klub Sportowy AZS AWF „06 Kleofas” Katowice organizuje w dniu 19 Września br.
na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kościuszki 84, Międzynarodowy mecz bokserski,
na który powołuje się obsadę sędziowską w składzie:

Bogusław Dzięgielowski – Sędzia główny (Supervisor)
Waldemar Wodziński – Delegat sportowy (ITO)

Wiesław Andrzejczak – punkty
Safar Alijew – ring/punkty
Tomasz Cyganek – ”
Artur Falkiewicz – ”
Łukasz Sieprawski – ”

Pojedynki meczowe rozpoczynają się o godz.14:30.

Jednocześnie podaję konto bankowe dla zdających na stopień sędziego związkowego PZB,
podczas turnieju im.W.Szyińskiego,i M.Chudego w Częstochowie w dniach 18-19 września.
Nr konta:02 1750 0009 0000 0000 4101 0398 na adres Polski Związek Bokserski-Wydział
Sędziowski z dopiskiem „Opłata za egzamin na sędziego związkowego (Imię i Nazwisko).

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek