V PZO Boxing Day GUKS Carbo-Gliwice w dniu 12 czerwca br. w Gliwicach
ul.Kozielska 1, w obiektach sportowych tego klubu, sędziować będą:

Andrzej Filipek – Sędzia Główny (Supervisor)
Piotr Byrdy – Delegat sportowy(ITO)

Wiesław Andrzejczak- punkty,czas.
Tomasz Cyganek – Ring,punkty
Adam Firlit ”
Sławomir Łaniecki ”
Konstanty Ochman ”

Pojedynki rozpoczynają się o godz.11:30.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek

ZAPROSZE
PZOBOXING DAY 5 BY GUKS.CARBO-Gliwice

Adepci, Młodzicy, Kadeci, Juniorzy, (Młodzieżowcy -Seniorzy)

Zawody odbędą się dnia 12.06.2021r. (sobota) w Gliwicach
ul. Kozielska 1 (sala CARBO)
UWAGA: Zawody z cyklu comiesięcznych
zawodów bokserskich „O Puchar Prezes Przedsiębiorstwa
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach” rozgrywanych
w 2021roku
Sponsor Tytularny Cyklu Zawodów to
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Gliwicki lider w dziedzinie EKOLOGII.
Zgłoszenia zawodniczek i zawodników do dnia 08.05. 2021r. (wtorek) do godziny 22.00
tylko e-meil jasiek1992xd@o2.pl , guks.carbo@wp.pl
Zgłoszenie zawodniczki lub zawodnika zgłaszają kluby lub trenerzy , w zgłoszeniu powinno się znajdować – imię -nazwisko- data urodzenia – waga – ilość walk
Walki będą dobierane zgodnie z kategorią wiekową , wagową i ilością walk

Program dnia zawodów 12.06.2021r.(sobota)

8:00 do 9:30- ważenie i badania lekarski na dużej Hali Sportowej ul. Kozielska 1
9.50 Konferencja Techniczna
10.15 Walki Adepci
11:30 Walki Bokserskie

Opłaty Startowe:
Adept – 0zł
Młodzik (2007) – 0 zł
Kadet (2006-2005) – 20 zł
Junior (2004-2003) – 30 zł
(Młodzieżowiec -Senior) – 40 zł
Zawodnik niestowarzyszony – 100 zł
Na Zawodach PZOBOXING DAY 4 BY GUKS.CARBO-Gliwice startować mogą zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych Adept – Młodzik – Kadet – Junior – (Młodzieżowiec -Senior) Posiadają aktualne badania i książeczkę sportowo-lekarską zawodniczki lub zawodnika.
Organizator nie ponoś odpowiedzialność za doznane urazy podczas walk w dniu zawodów. Zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy powinni być ubezpieczeni w swoich klubach macierzystych lub indywidualnie od NW i OC.
Uwaga: Organizator udziela tylko doraźnej pomocy medycznej podczas zawodów dni 12.06.2021r

PRZEPISY TECHNICZNO – SANITARNE.

UWAGA: Uczestnicy zawodów dostosowują się do ogólnie obowiązujących przepisów sanitarnych i epidemiologicznych zgodnie z zaleceniami Rządu i wskazówek ORGANIZATORA ZAWODÓW.

Zawodniczki i zawodnicy startują w swoim sprzęcie sportowym.
Organizator dopuszcza do zawodów rękawice i kaski bokserskie firmy BAIL oraz sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem PZB i ŚLZB.
Organizator nie ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia zawodniczki lub zawodnika oraz kradzieży czy zagubienia sprzętu lub rzeczy osobistych przez uczestnika zawodów.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener, kierownik ekipy lub osoba zgłaszająca uczestnictwo w zawodach (płatność za szkody na miejscu zawodów).
Zwracam się do Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Bokserskiego o wyznaczenia obsady sędziowskiej na DWA RINGI
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
UWAGA: Ogranizator przewiduje około 30 walk
liczy się termin zgłoszenia

Ze sportowym pozdrowieniem
Henryk Wilk
V-ce prezes ds. sportowych
GUKS ,,CARBO” Gliwice