Najbliższe zawody na terenie naszego Okręgu odbędą się w dniach 16-17 września 2017r. w Częstochowie.
Coroczny Międzynarodowy Turniej Bokserski im.W.Szyińskiego i M.Chudego odbędzie się w tym mieście w hali  „Polonii”przy ul.Dekabrystów 44.

Zawody sędziować będą;

Andrzej Filipek           –  Supervisor
Adam Pawełek            –  Z-ca Supervisora

Piotr Byrdy                  –  Delegat sportowy (ITO)
Krzysztof Byrdy          –  Z-ca Del. sportowego(ITO)

Ring/Punkty
Tomasz Cyganek
Bogusław Dzięgielowski
Maciej Niemirycz
Sławomir Łaniecki
Waldemar Wodziński

Zawody rozpoczynają się o godz.15 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek