Kolejny Pierwszy Krok Bokserski odbędzie się 19 listopada br. w Gliwicach na obiektach sportowych GUKS „CARBO”Gliwice przy ul.Kozielskiej 1

Powołuje się obsadę sędziowską na te zawody w składzie:

Wiesław Andrzejczak   – Supervisor
Piotr Byrdy                      – Delegat sportowy (ITO)

Ring/Punkty

Safar Alijew
Marcin Cel
Witold Giżycki
Artur Falkiewicz
Sławomir Łaniecki

Zawody rozpoczynają sie o godz.12 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek.