W dniu 27 listopada br. w hali sportowej w Gliwicach ul. Kozielska 1, rozegrany zostanie
VII Międzynarodowy Turniej Bokserski poświęcony pamięci Tadeuszowi Łada.
Organizatorem turnieju jest K.S. „Garda”-Gierałtowice.
Powołana zostaje obsada sędziowska w składzie:

Adam Pawełek – Sędzia Główny(Supervisor)
Krzysztof Byrdy- Delegat Sportowy(ITO)

W ringu i na punkty rozstrzygać będą:

Safar Alijew
Arkadiusz Binensztok – Świętokrzyski OZB
Tomasz Rożniatowski – Opolski OZB
Łukasz Sieprawski- Śląski OZB
Henryk Wilk – Śląski OZB

Pojedynki turnieju rozpoczynają się o godz. 14:00.

W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek – Przewodniczący