Dnia 09 kwietnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
w Bielsku-Białej ul.Filarowa, odbędzie się mecz pomiędzy Okręgiem Małopolskim i Śląskim.
Powołuje się obsadę sędziowską w składzie:
Adam Pawełek – Sędzia Główny(Supervisor)
Bogusław Dzięgielowski – Delegat sportowy(ITO)
W ringu i na punkty sędziować będą:
Michał Nowiński – Małopolski OZB
Marcin Cel, Artur Falkiewicz, Łukasz Sieprawski, Michał Szebestik, Rafał Szramowski, Śląski OZB.
Mecz rozpoczyna się o godz.15 : 00.
W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek
Przewodniczący