Noworoczny turniej Pierwszego Kroku Bokserskiego
Nadziei Olimpijskich w dniu 06 lutego br.rozegrany
zostanie w Zabrzu ul.Mickiewicza 66/a-hala”Sparty”.

Powołuje się obsadę sędziowską w składzie:
Bogusław Dzięgielowski – Supervisor
Krzysztof Byrdy – Delegat sportowy (ITO)

W ringu i na punkty:
Marcin Cel,Rafał Szramowski,Henryk Wilk,Waldemar Wodziński, Karol Woźnica.

Pojedynki rozpoczynają się o godz.12:30.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek

PROGRAM I ZAPROSZENIE