Stowarzyszenie Klub Bokserski „BOKS ZABRZE” zgłosił organizację meczu bokserskiego,
pod nazwą „Boks Zabrze kontra Europa”, który odbędzie się 25 Września br. w Kopalni Guido,
w Zabrzu ul.3 maja 93.
Obsadę sędziowską stanowią:
Wiesław Andrzejczak – Sędzia główny- Supervisor
Bogusław Dzięgielowski- Delegat sportowy(ITO)
W ringu i na punkty sędziować będą:
Adam Firlit, Konstanty Ochman, Adam Spiecha, Michał Szebestik, Rafał Szramowski.

Pojedynki meczu rozpoczynają się o godz. 18 : 00.
Ponieważ impreza odbywać się będzie na dole w kopalni, należy przybyć do godz.16:00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek