W związku z Nowym Rokiem 2021,Wydział Sędziowski przypomina o dokonywaniu wpłat
na konto PZB nr 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166 za licencje w kwocie 100 zł od każdej
funkcji, pełnionej na zawodach tj.Sędzia główny,sędzia,delegat sportowy (ITO).
W myśl regulaminu, wpłat należy dokonać do końca marca br.-jednak nie później jak do pierwszych
zawodów sportowych.
Pierwsze zawody na terenie naszego Okręgu zaplanowane są na dzień 31 stycznia 2021.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek