K O M U N I K A T  nr 1/ WS /2023

Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach, zaprasza wszystkich czynnych sędziów naszego Okręgu, na wieczór informacyjno-szkoleniowy, który odbędzie się 14 Lutego 2023  (Wtorek) w Sosnowcu w Sali konferencyjnej hotelu Mhotels Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 199,godz.17

Porządkiem zebrania będą :

Informacja po zebraniu Przewodniczących Wydziałów Sędziowskich z całego kraju.

-Zmiany regulaminowe .

-Nowe opłaty za licencje na rok bieżący.

-Przedstawienie kalendarza rozgrywek w bieżącym roku.

-Wystąpienie Prezesa ŚZB w sprawie obchodów 100-lecia

naszego Okręgu jako najstarszego ze wszystkich Okręgów.

-Wolne głosy.

-Zakończenie zebrania

 

                                                                                                                         Przewodniczący Wydziału

                                                                                                                             Sędziowskiego ŚZB
                                                                                                                                  Adam Pawełek