Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

IX Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie

25 wrz : 1 paź

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IX Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie
Bytów, 25.09- 01.10.2022 r.

1. CEL IMPREZY: Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju, popularyzacja boksu
olimpijskiego na terenie kraju, w regionie województwa pomorskiego jak również w mieście
Bytów.
2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski, Gmina Bytów, Powiat Bytowski, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Klub Sportowy Garda Bytów.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 25.09-01.10.2022 r. Sala Sportowa Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych w Bytowie ul. Sikorskiego 35.
4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2008 r.

posiadający ważną licencję zawodniczą PZB lub OZB jak również książeczkę sportowo-
lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach

bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Młodzików
na rok 2022 oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.
Ustala się opłatę startową w wysokości 65 zł – płatne na konto organizatora do dnia
18.09.2022 r. na nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0384 6380
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Faktury za opłaty startowe – proszę o podanie danych do 18.09.2022 r. na mail:
daniel.kreft@wp.pl
5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia:
Koszt zakwaterowania i wyżywienia:
– EVART S.C., ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów, Tel. +48 59 822 66 47
105 zł os/nocleg + śniadanie , 170 zł os/nocleg + śniadanie + obiad + kolacja
– Hotel Zamek Bytów, ul. Zamkowa 2,77-100 Bytów, Tel. +48 59 822 20 94
115 zł os/nocleg + śniadanie, obiad 55 zł/os, kolacja 29 zł/os.
– Zielone Wzgórza, ul. Świerkowa 1, 77-100 Mądrzechowo, domki@domkikaszuby.pl
105 zł os/ nocleg + śniadanie, obiad 35 zł , kolacja 30 zł
– Restauracja „Nad jeziorem Jeleń”, ul. Ośrodek Jeleń 1, 77-100 Bytów, Tel. 504 577 024
120 zł os/nocleg + śniadanie, obiad 30 zł/os, kolacja 30 zł/os.
– Piwnica Pełna Smaków – obiady z dowozem na terenie Bytowa 35 zł/os.,Tel. 515 341 523

6. ZGŁOSZENIA zawodników do zawodów prosimy kierować nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18.09.2022 r. na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.pzb@gmail.com poprzez
wypełnienie załączonego pliku excel. Każde zgłoszenie otrzyma email zwrotny,
potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Zawodników do zawodów zgłaszają OZB.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB, zawodnicy nie zgłoszeni lub zgłoszeni po terminie,
nie będą mogli uczestniczyć w Mistrzostwach. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko
zawodnika, pesel, klub, kategorię wagową, nr licencji, Po zgłoszeniu zawodnik nie może
zmieniać kategorii wagowej.
Zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę sportowo lekarską
zdrowia oraz legitymację szkolną.
7. NAGRODY:
Za zajęcie 1 miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom.
Za zajęcie 2 miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom.
Za zajęcie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom.
Dla najlepszych zawodników Organizator zapewnia okolicznościowe puchary oraz nagrody
specjalne. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy powinny być ubezpieczeni od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez
uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik.
Sędziom delegowanym przez PZB organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.
Hotel Dana
Derdowskiego 1
77-100 Bytów
Tel. 48 59 822 60 47

Organizator

P R O G R A M

IX Mistrzostw Polski Młodzików w boksie
III Mistrzostw Polski Młodziczek w boksie

Bytów, 25.09-01.10.2022 r.

25.09.2022 (niedziela)
12.00–14.00 – przyjazd oraz waga i badania zawodników
15.30-16.30 – konferencja techniczna, losowanie
18.00 – I seria walk (w przypadku większej ilości zgłoszeń)
26.09.2022 (poniedziałek)
7.00–8.00 – waga i badanie lekarskie
11.00 – II seria walk
16.45 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek
17.00 – III seria walk
27.09.2022 (wtorek)
7.00–8.00 – waga i badanie lekarskie
11.00 – IV seria walk
17.00 – V seria walk
28.09.2022 (środa)
7.00–8.00 – waga i badanie lekarskie
11.00 – VI seria walk
17.00 – VII seria walk
29.09.2022 (czwartek)
7.00–8.00 – waga i badanie lekarskie
11.00 -VIII seria walk
17.00 – IX seria walk
30.09.2022 (piątek)
7.00–8.00 – waga i badanie lekarskie
11.00 – X seria walk
17.00 – XI seria walk
01.10.2022 (sobota)
7.00–8.00 – waga i badanie lekarskie
12.00 – Gala Finałowa Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików
UWAGA!!!!!
Ważenie zawodniczek i zawodników oraz badania lekarskie – Sala Sportowa Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35
Program może ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń.

Organizator

Szczegóły

Początek:
25 wrz
Koniec:
1 paź
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce wydarzenia

Bytów
ul. Sikorskiego 35
Bytów, Poland
+ Google Map