Wydział Sędziowski Polskiego Związku Bokserskiego zorganizował w dniu 10 maja br.we Wrocławiu,egzaminy na wyższy stopień sędziowski t.j.sędziego związkowego PZB, oraz supervisorów okręgowych.
W egzaminach wziął udział sędzia okręgowy Śląskiego Związku Bokserskiego,kol.Tomasz Cyganek, który zdał egzamin i otrzymał nominację sędziego klasy Związkowej.
W egzaminach wzięli udział sędziowie z sześciu Okręgowych Związków Bokserskich.
Jednym z egzaminatorów ze Ślaskiego Związku Bokserskiego był kol.Adam Pawełek.
Gratulujemy wszystkim sędziom którzy zdobyli szlify sędziego klasy związkowej oraz życzymy dalszego rozwoju.