ŚLĄSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI I KLUB SPORTOWY „ŻYLICA” ŁODYGOWICE
ZAPRASZA

Liga bokserska MŁODZIKÓW, KADETÓW I JUNIORÓW
Dla zawodniczek i zawodników
ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: Termin do 24 II 2021 r. na mail biuro@kszylica.pl,
LOSOWANIE PAR: 25 II 2021 – on-line, prowadzi wydział sportowy ŚZB, lista zostanie opublikowana 26 II 2021 r. na stronie Śląskiego Związku Bokserskiego
MIEJSCE ZAWODÓW: Szczyrk, ul. Szkolna 9 – hala sportowa

PROGRAM ZAWODÓW 27 II 2021 r.
8.00 do 10.00 – ważenie i badania lekarskie
11.30 – Rozpoczęcie walk

Opłata startowa:
Młodzik – 0 zł
Kadet – 20 zł
Junior – 30 zł

Koszty organizacyjne Ligi Kadetów i Juniorów (1 kolejka) ponosi Organizator. Na zawodach mogą startować zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych ( młodzik, kadet i junior ), posiadają książeczkę sportowo-lekarską wraz z aktualnymi badaniami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności od doznanego urazu podczas walki lub w dniu zawodów. Zawodniczki i Zawodnicy oraz trenerzy powinni być ubezpieczeni w swoich klubach macierzystych od NW i OC.
UWAGA: Organizator udziela tylko pomocy doraźnej podczas zawodów.

Przepisy techniczne:
– zawodniczki i zawodnicy stratują swoim sprzęcie sportowym zgodnie z regulaminem PZB;
– organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczki lub zawodnika, kradzieży czy zagubienia sprzętu przez uczestników;
– za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ekipy ( płatność na miejscu zawodów ).

Zwracam się do Wydziału Sędziowskiego do wyznaczenia obsady sędziowskiej zgodnie z zasadami Ligi Młodzików, Kadetów i Juniorów.
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Kowalik
Prezes KS „Żylica” Łodygowice