Komunikat nr 01/V/2019

Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2019r.

 

Wydział Sędziowski ŚZB w Katowicach,zaprasza wszystkich czynnych sędziów naszego Okręgu na wieczór, informacyjno-szkoleniowy który odbędzie się 04 lutego (poniedziałek) br.w sali konferencyjnej hotelu Mhotels „SOSNOWIEC” w Sosnowcu ul.Wojska Polskiego 199, godzina 17:00.

Tematami spotkania będą:

Nowy kalendarz sportowy imprez organizowanych przez kluby ŚZB

– omówi Piotr Byrdy-Wiceprezes ŚZB ds.sportowych.

Zmiany we władzach Polskiego Związku Bokserskiego po Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym w czerwcu 2018r., oraz plany sportowej działalności w roku bieżącym.

– referuje Andrzej Filipek-Prezes ŚZB

Omówienie spotkania Przewodniczących Wydziałów Sędziowskich z Okręgów  w dniach 14-16 grudnia w Warszawie.

Przedstawienie klasyfikacji sędziów naszego Okręgu za rok ubiegły, oraz wręczenie dyplomów za zdobyte miejsca.

Plany działalności Wydziału Sędziowskiego ŚZB w roku bieżącym.

– poprowadzi i omówi Adam Pawełek.

Wnioski uczestników zebrania i wolne głosy.

Wydział sędziowski przypomina sędziom o opłaceniu licencji na konto PZB,podane poniżej:

08 1750 0009 0000 0000 1310 4166 ,termin 30 marca,lub do pierwszych zawodów.

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek