KOMUNIKAT nr 01/04/I/2018
Wydziału Sędziowskiego
Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach.

Wydział Sędziowski ŚZB w Katowicach, zaprasza wszystkich czynnych sędziów na wieczór informacyjno-szkoleniowy,który odbędzie się w dniu 30 stycznia br.(wtorek) w Sosnowcu ul.Wojska Polskiego199, w sali konferencyjnej M Hotelu „Sosnowiec”.

Rozpoczęcie zebrania o godz 17 00, na którym poruszone będą następujące zagadnienia.
1.Przedstawienie kalendarza rozgrywek w naszym Okręgu w bieżącym roku. /referuje Wiceprezes Piotr Byrdy.
2.Szkolenie dotyczące zmian w regulaminie sędziowskim ,teoria-praktyka,po spotkaniu w Warszawie w dniach 15-17.12.2017r. /referuje Adam Pawełek
3.Plany i zamierzenia w roku bieżącym . /referuje Prezes Andrzej Filipek
4.Licencje sędziów,supervisorów,delegatów (ITO)
5.Sprawy różne i wolne głosy.

Obecność sędziów obowiązkowa.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego
Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach
Adam Pawełek