W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZB, zapraszam wszystkich czynnych sędziów naszego Okręgu,
na wieczór informacyjno-szkoleniowy, do siedziby Związku w Katowicach ul. Krzywa 4.
Zebranie odbędzie się 25 stycznia br. o godz.17:00.
Tematem spotkania będzie:
-Relacja ze spotkania Przewodniczących Wydziałów Sędziowskich, które odbyło się 15 stycznia,
w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie.
– Omówienie nowych zapisów w regulaminach, sędziowskim i sportowym.
– Plany pracy Wydziału Sędziowskiego w bieżącym roku, z uwzględnieniem kalendarza imprez na rok 2022.
– Dyskusja.
– Zakończenie.
Udział w wieczorze szkoleniowym proszę traktować jako, obowiązkowy.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek