KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mecz  bokserski Śląsk – Reszta Polski

Łodygowice  29.09.2018

CEL IMPREZY:

Impreza popularyzująca boks   w ramach obchodów 95-lecia Śląskiego Związku Bokserskiego.

ORGANIZATORZY:

Śląski Związek Bokserski

KS ”Żylica” Łodygowice

Bielski Klub Bokserski ”BESKIDY”

TERMIN I MIEJSCE  ZAWODÓW:

29.09.2018 Łodygowice,  hala sportowa przy Szkole Podstawowej ul. Okrężna 1

Waga i badanie zawodników godz. 14-15 ta

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Walki rankingowe po wadze, przed otwarciem imprezy.

Oficjalne otwarcie  godz. 17.00.

Przywitanie  zaproszonych gości, przemówienia, walki meczowe.

UCZESTNICTWO:

Stratują zawodnicy ustaleni z trenerami  klubowymi, posiadający aktualną licencję i książeczkę zawodniczą z aktualnymi  badaniami  lekarskimi.

ZAWODNICY STARTUJĄ WE WŁASNYM SPRZĘCIE ZGODNIE Z REGULAMINEM PZB

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia  zawodników i uczestników .

W przypadkach spornych organizator zawodów zastrzega prawo interpretacji regulaminu.

 

ORGANIZATOR