09 lutego 2019 r o godz.18:00, w kopalni „Guido”w Zabrzu ul.3 maja 93.  pomiędzy KS Boks Zabrze-oraz zawodnikami z klubów Rosji, Białorusi, Litwy, oraz Ukrainy. zostanie rozegrany mecz bokserski.

Wydział Sędziowski deleguje na mecz sędziów w następującym składzie:

Adam Pawełek   –   Supervisor

Piotr Byrdy         –   Delegat Sportowy(ITO)

W ringu i na punkty sędziować będą:

Aleksandra Lipowska

Artur Falkiewicz

Tomasz Kowalik

Rafał Szramowski

 

Jednocześnie informuję, aby wyżej wyznaczeni  sędziowie stawili się do godz.16:30 ,w celu zjazdu na dół kopalni 320 metrów pod ziemię.

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek