KOMUNIKAT WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

Wszyscy czynni sędziowie są zobligowani do zapłacenia składki członkowskiej za 2021 rok w wysokości 120 zł.

Osoby, które tego jeszcze nie zrobiły proszone są o wpłaty na konto Śląskiego Związku Bokserskiego.

97 8131 0005 0019 2196 2000 0020

W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko składka członkowska 2021

Termin wpłat: 23.12.2021r.

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Kowalik
Prezes Zarządu

Adam Pawełek
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego