KOMUNIKAT ZARZĄDU NR 2 Śląski Związek Bokserski
Na podstawie uchwał Zarządu ustalono kwoty składek na 2023 rok dla członków Śląskiego Związku Bokserskiego ( Kluby ) i sędziów zrzeszonych w naszej organizacji.
250 zł – składka roczna dla klubów – termin płatności do 1 marca 2023 r. – Stowarzyszenia chcące otrzymać fakturę proszone są o powiadomienie w ww. temacie ŚZB poprzez skrzynkę mailową biuro@slaskizwiazekbokserski.pl
150 zł – składka dla sędziów. – termin płatności 31 stycznia 2023r. – osobą odpowiedzialną za zebranie składek jest przewodniczący Wydziału Sędziowskiego p. Adam Pawełek.
Płatności prosimy dokonywać na konto bankowe Śląskiego Związku Bokserskiego: 76 8131 0005 0019 2196 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
W razie pytań prosimy o kontakt z wiceprezesem ds. finansowych p. Damianem Kuźmą.
Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Kowalik
Prezes Zarządu