Przypominamy, że Dąbrowski Klub Bokserski organizuje I Krok Bokserski, który odbędzie się 6 maja w Dąbrowie Górniczej.

Szczegóły w komunikacie.

Dąbrowa Górnicza 1.03.2017.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pn. Dąbrowski Klub Bokserski
ZAPRASZA
do udziału w zawodach bokserskich
I KROK BOKSERSKI 6 maja 2017r.
Dąbrowa Górnicza ul. Wyspiańskiego 1
Gimnazjum nr 4
W zawodach „I KROKU BOKSERSKIEGO” mogą startować zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych, którzy stoczyli do 5 walk bokserskich
oraz posiadają książeczkę sportowa zawodnika z aktualnymi badaniami lekarskimi.
Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego i pod nadzorem
Śląskiego Związku Bokserskiego.
Zawody służą popularyzacji sportu oraz boksu na Śląsku i Zagłębiu wśród dzieci i młodzieży.
Zawodników, trenerów i zawodniczki Kluby ubezpieczają we własnym zakresie, m.in.od NW i OC.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Prezesa Krzysztofa Pacieja
tel. komórkowy nr 600-810-860
Śląski Związek Bokserski prosimy o obsadę sędziowską.
Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego uprzejmie prosimy także o rozesłanie zaproszeń i zamieszczenie dodatkowego zaproszenia dla Klubów na stronie internetowej Śląskiego Związku Bokserskiego.
Uwaga! Opłata startowa od uczestnika przed losowaniem. Udział dobrowolny

-młodzik-0 zł; kadet -10zł; junior-20zł; młodzieżowiec-senior -30zł; zawodnicy niezrzeszeni-50 zł

Program zawodów

-godz. 8.00 – 9.30 -waga i badania lekarskie

-godz. 10.00 -konferencja techniczna, losowanie par
-godz.11.30 -rozpoczęcie walk bokserskich

W sprawie odwołań i protestów obowiązuje regulamin PZB i Śl.Z.B. W sprawach spornych organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w.w regulaminów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tyt. ubezpieczenia zawodników, kradzieży oraz zagubienia sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez zawodników odpowiada trener lub kierownik ekipy.

Z poszanowaniem
w imieniu Zarządu DKB
Krzysztof Paciej
Prezes