Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach, zamierza w najbliższych dniach rozpocząć kurs dla kandydatów na sędziów boksu Olimpijskiego.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie średniego wykształcenia, ukończenie 21 lat, przedłożenie oświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności sędziego.
W kursie mogą uczestniczyć zarówno kobiety jak i mężczyźni.
Zgłoszenie w formie podania, prosimy kierować na adres biura Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach ul. Krzywa 4 lub pocztę internetową, na adres Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego (adam.pawelek@interia.eu)
Jeżeli interesujesz się tą dyscypliną rozpocznij ciekawą przygodę.
Na podania oczekujemy  do 6 lutego br.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek