Komunikat Wydziału Sportowego nr 1/22

Dotyczy: wydawania licencji dla zawodników kategorii młodzik/młodziczka.

Wydział Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego informuję że, aby otrzymać licencję zawodniczą kategorii młodzik/młodziczka należy:

1. Prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie licencji, który znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Związku Bokserskiego w zakładce „DOKUMENTY”.

2. Podpisany oraz podbity przez klub wniosek należy przesłać mailem w formie „pdf” na adres: licencje@slaskizwiazekbokserski.pl

3. Dodatkowo należy zrobić zdjęcie karty NFZ i również przesłać je drogą mailową na podane adresy email w celu możliwości potwierdzenia danych.

4. Zweryfikowany wniosek będzie podstawą do nadania numeru licencji zawodniczej w Śląskim Związku Bokserskim.

5. Nadany nr licencji dla zawodnika będzie wysyłany drogą elektroniczną do zainteresowanych osób oraz będzie widoczny na stronie internetowej ŚZB w zakładce licencje.

6. Wszystkie nowo nadane nr licencji będą wpisywane bezpośredni do książeczki zawodniczej oraz podbijane bezpośrednio podczas zawodów.

7. Licencja wydawana jest bezpłatnie.

8. Zabrania się brania udziału w zawodach zawodnikom którzy nie posiadają ważnej książeczki zawodniczej oraz badań lekarskich.

9. Licencje dla zawodników od kategorii wiekowej KADET wzwyż nadaje oraz prowadzi ewidencję Polski Związek Bokserski.

WYDZIAŁ SPORTOWY
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO