I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI IM.H.ŚREDNICKIEGO (23.04.2017)
SOSNOWIEC, HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 91

PROGRAM ZAWODÓW:

23.04.2017r. (NIEDZIELA)

8.00 – 9.30 waga i badania lekarskie
10.00 konferencja techniczna
11.00 Przypomnienie sylwetki Mistrza H. Średnickiego
11.20 Wyróżnienia dla sportowców i działaczy Górnika Sosnowiec
11.40 Oficjalne otwarcie przez Prezydenta zawodów
11.45 Walki seniorów 4 pojedynki
12.45 Przerwa – zespół taneczny
12. 50 Walki Kadetów 5 pojedynków
13.50 Przerwa – zespół taneczny
13.55 Walki Juniorów 5 pojedynków
15.10 Przerwa – zespół taneczny, losowanie nagród dla publiczności
15.30 Walki Seniorów 4 pojedynki
16.50 Przerwa – zespół taneczny
16.55 Walka o Mistrzostwo Śląska seniorów w kategorii do 75 kg
Aleksander Smołka (UKS Śląsk Ruda Śląska) vs Damian Stanisławski (MOSM Bytom)
17.20 Zakończenie I MTB im. Henryka Średnickiego

REGULAMIN
I MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
IM.HENRYKA ŚREDNICKIEGO

1.CEL ZAWODÓW
Upamiętnienie wybitnego pięściarza i Mistrza Świata Henryka Średnickiego.
Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski.

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Międzynarodowy Turniej Bokserski im. H. Średnickiego zostanie rozegrany w dniu 23.04.2017 r.
w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy ,,Górnik’’ Sosnowiec

4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział zawodnicy po wcześniejszym zgłoszeniu i dobraniu w pary przez organizatora zawodów.
Proszę o przesyłanie zgłoszeń swoich zawodników na adres e-mail w.wodzinski@wp.pl lub telefonicznie 698 665 613 Waldemar Wodziński (imię i
nazwisko zawodnika, klub waga, ilość walk)
W turnieju zostanie stoczonych 17 – 20 walk w następujących kategoriach wiekowych i wagowych

KADET
waga 46 kg
waga 60 kg
waga 66 kg
waga 70 kg
waga 80 kg

JUNIORZY
waga 60 kg
waga 64 kg
waga 69 kg
waga 75 kg
waga +91 kg

MŁODZIEŻOWCY/SENIORZY
waga 57 kg
waga 60 kg
waga 64 kg
waga 69 kg
waga 75 kg
waga 81 kg
waga 91 kg
waga +91 kg

Zawodnicy muszą być zgłoszeni do ewidencji Śląskiego Związku Bokserskiego posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz książeczkę sportowo-
lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walki.
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy którzy zostali dobrani poprzez wcześniejsze zgłoszenie do Waldemara Wodzińskiego w.wodzinski@wp.pl

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i seniorzy) i 3 rundy po 2 minuty (kadeci) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas (Double-D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, BAIL zapewniają
macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych,(seniorzy od 69 kg.12 uncjowe)
Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
Zestawienie par ustala się drogą doboru z wcześniejszego zgłoszenia oraz potwierdzeniem zgodności trenerów.
Zawodnika obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzi do walk.
Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego
Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 29 Regulaminu Sportowego.
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Nagrody
Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom
Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom

7. Warunki finansowe
Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na podstawie komunikatu organizatora.
Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy.

Organizator
Waldemar Wodzinski
Tel. 698 665 613
w.wodzinski@wp.pl