Międzynarodowy Turniej Bokserski

                o „Ciupagę Góralską”

 

Sobota, 5 maja 2018 r. GODZINA: 13,30

05.05.2018 r. Żywiec

 

       REGULAMIN

 

  1. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

TS „Czarni – Góral” Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu

  1. CEL IMPREZY

Popularyzacja boksu na Żywiecczyźnie

III. TERMIN I MIEJSCE

Sobota, 5 maja 2018 r. GODZINA: 13,30

Amfiteatr pod Grojcem

Żywiec ul. Grojec 50

  1. ZASADY UCZESTNICTWA

W Turnieju startują zawodnicy w kategorii:

– kadet

– junior

– senior

Zawodnik dopuszczony do startu zobowiązuje się do

przestrzegania regulaminu, zgadza się na przetwarzanie

danych osobowych zgodnie z ustawą (t.j. Dz. U. z 2014 r.

poz. 1182 z późn. zm) oraz wyraża zgodę na nieodpłatne

wykorzystanie wizerunku.

Zawodników i trenerów kluby ubezpieczają we własnym

zakresie od NW I OC.

Zawodnicy startują we własnym atestowanym sprzęcie.

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem PZB.

  1. ZGŁOSZENIA

Do 30 kwietnia – formularz zgłoszeniowy na stronie

internetowej: www.mosir-zywiec.pl

  1. WPISOWE

Wpisowe pobierane w dniu startu od każdego zawodnika : 20zł

VII. PROGRAM TURNIEJU

900 – 1100 Waga i badania zawodników

1200 Odprawa techniczna i losowanie

1400 Rozpoczęcie walk bokserskich

NAGRODY

Ciupaga, dyplom, puchar

VIII. UWAGI KOŃCOWE

  1. Ilość miejsc ograniczona.
  2. Każdy trener klubowy zgłaszając zawodnika przedkłada

aktualne badanie lekarskie zawodnika.

  1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Organizator:

Telefon kontaktowy – 880 980 847