ZAPROSZENIE NA MISTRZOSTWA ŚLĄSKA
 
Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego, oraz Zarząd Jaworznickiego Klubu Bokserskiego „Jawor” Team mają zaszczyt zaprosić Kluby na
Mistrzostwa Śląska: Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców
(Seniorów),które odbędą się w dniach 08 – 10.03.2019 r w Szkole Podstawowej nr. 7 ul. Ławczana 12 w Jaworznie.
Prosimy o zgłaszanie zawodników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2019r
Po tym terminie niezgłoszeni zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do Mistrzostw.
Zgłoszenia kierować do Pana Piotra Byrdego tel. 504-129-248 na adres e-mail: piotrbyrdy@op.pl
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Śląska  08.03. – 10.03.2019r
JAWORZNO 2019
CEL: Popularyzacja sportu pięściarskiego wśród młodzieży na terenie Województwa Śląskiego
ORGANIZATOR: Śląski Związek Bokserski, JKB „Jawor” Team Jaworzno
I. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW:
1. W klasyfikacji indywidualnej i zespołowej
2. W kategorii wiekowej : kadet – rocznik 2004 – 2003
3. W kategorii wiekowej : junior – rocznik 2002 – 2001
4. W kategorii wiekowej : młodzieżowiec – rocznik 2000 i starsi
5. zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne książeczki zawodnika wraz z badaniami lekarskimi, potwierdzone przez wydział sportowy PZB lub Śląski Związek Bokserski i opłaconą licencją zawodniczą PZB.
6. Kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę zawodników w każdej kategorii wagowej i wiekowej do daty ustalonej przez organizatorów tj. 04.03.2019r włącznie.
7. W Mistrzostwach mogą startować zawodnicy zrzeszeni w Klubie posiadający książeczkę zawodnika i aktualne badania lekarskie z opłaconą licencją PZB stosując się do Regulaminu Organizacyjnego Mistrzostw Śl.
8. Trenerzy sekundujący zawodnikom obowiązani są posiadać zgłoszenie do PZB z opłaconą licencją trenerską PZB na rok 2019.
9. Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem sportowym i medycznym Polskiego Związku Bokserskiego .
 
II. NAGRODY
1.Zawodnicy zajmujący I , II i III miejsce w Mistrzostwach Śląska zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami.
2.Najlepszy Kadet oraz Junior i Młodzieżowiec zostaną nagrodzeni okazałymi pucharami ufundowanymi przez organizatorów.
III. PUNKTACJA ZESPOŁOWA
 
1. Najlepsze 3 zespoły Mistrzostw Śląska w punktacji drużynowej zostaną nagrodzeni przez organizatorów pucharami.
 
IV. ZASADY FINANSOWANIA
1. Kluby startujące w turnieju przyjeżdżają na koszt własny.
2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników turnieju pokrywają kluby startujące w turnieju ze środków własnych.
3. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
4. Obowiązuje startowe w wysokości: 20,00zł od zawodnika kadet, 30zł od zawodnika junior oraz 40 zł od zawodnika młodzieżowiec zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego z dnia 11.01.2019r. Wpłata przed wagą u organizatora.
 
V. ZAKWATEROWANIE
Jest możliwe zakwaterowanie.
Cena jednego noclegu w pokoju turystycznym ok. 40,00 zł od osoby bez śniadania.
W pokoju o wyższym standardzie ok. 60,00 zł od osoby ze śniadaniem.
Rezerwacji zakwaterowania zgłaszać odpowiednio wcześniej w sekretariacie Klubu „JKB „Jawor” Team – telefonicznie pod numerem telefonu 694-968-20.
 
VI. WYŻYWIENIE
Istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia w cenie od 30- 35 zł. dla jednej osoby.
Rezerwację wyżywienia zgłaszać w sekretariacie Klubu „JKB „Jawor” Team – telefonicznie pod numerem
telefonu 694-968-203
 
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mistrzostwa przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem PZB i ŚZB.
2. Badania lekarskie, oficjalna waga, odprawa techniczna i losowanie odbędą się zgodnie z załączonym programem.
3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem oraz jego interpretacja przysługuje wyłącznie Organizatorowi oraz Jury Mistrzostw .
 
 
PROGRAM
MISTRZOSTW ŚLĄSKA KADETÓW, JUNIORÓW
I MŁODZIEŻOWCÓW (SENIORÓW)
JAWORZNO 2019
08 – 10.03.2019r
 
BIURO ZAWODÓW – Szkoła Podstawowa nr. 7 w Jaworznie ul. Ławczana 12 (Osiedle Podłęże)
 
 
08.03.2012r
Piątek
do godz. 9,00 przyjazd ekip
od godz. 9,00 do11,00 waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 12,00 konferencja techniczna i losowanie par
godz. 14,00 walki eliminacyjne
godz. 15,00 uroczyste otwarcie mistrzostw
godz. 15,20 dalszy ciąg walk eliminacyjnych
 
09.03.2019r
Sobota
godz. 7,00 do 8,00 waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 11,00 walki półfinałowe
10.03.2019r
Niedziela
godz. 7,00 do 8,00 waga i badanie lekarskie zawodników godz. 11,00 walki finałowe oraz uroczyste zakończenie mistrzostw.
 
Przystanek dojazdu liniami PKM Jaworzno do hali – Leopold
 
 
ORGANIZATOR:
ZARZĄD ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
ZARZĄD JAWORZNICKIEGO KLUBU BOKSERSKIEGO „JAWOR” TEAM