Mistrzostwa Śląska odbędą się w dniach 06-10 lipca 2020 r.w Sośnicowicach w Zespole Szkół,
ul.Gimnazjalna 6.

Powołuje się obsadę sędziowską w składzie:

Adam Pawełek – Sędzia główny
Wiesław Andrzejczak- Z-ca Sędziego głównego

Piotr Byrdy – Delegat techniczny(ITO)
Krzysztof Byrdy – Z-ca Delegata Technicznego(ITO)

W ringu i na punkty sędziować będą w poszczególnych dniach:

07.07.2020r. godz.11 00 i 17 00
Tomasz Cyganek,Artur Falkiewicz,Sławomir Łaniecki,Konstanty Ochman,Rafał Szramowski.
08.07.2020r.godz.11 00 i 17 00
Tomasz Cyganek,Artur Falkiewicz,Sławomir Łaniecki,Rafała Szramowski,Karol Wożnica.
09.07.2020r. godz.11 00 i 17 00
Marcin Cel,Tomasz Cyganek,Artur Falkiewicz,Adam Firlit,Waldemar Wodziński.
10.07.2020r.godz 11 00
Marcin Cel,Tomasz Cyganek,Adam Firlit,Łukasz Sieprawski,Waldemar Wodziński.

W imieniu WS ŚZB
Adam Pawełek