Nowy Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego

Knurów, 30 czerwca 2024

W dniu 30 czerwca 2024 roku odbyły się wybory nowego zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego. Po intensywnych obradach i głosowaniach, wybrano nowego Prezesa i członków Zarządu. Na stanowisko Prezesa został wybrany Mieczysław Gołąb, który zyskał zaufanie większości głosujących.

Ukonstytuowanie Zarządu – 3 lipca 2024

Dnia 3 lipca 2024 roku miało miejsce ukonstytuowanie się nowego zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego. Poniżej przedstawiamy pełen skład zarządu wraz z podziałem na poszczególne wydziały oraz funkcje wiceprezesów:

 • Prezes: Mieczysław Gołąb
 • Wydział Wyszkolenia: Adam Spiecha
 • Wydział Wychowania i Dyscypliny: Robert Gortat
 • Wydział Sportowy: Bogusław Dzięgielowski
 • Wydział Finansowy: Jerzy Niewiadomski
 • Wydział Marketingu i Promocji: Irmina Flak
 • Wydział Sędziowski: Andrzej Filipek
 • Wydział ds. Boksu Kobiet: Henryk Wilk
 • Wydział Edukacji i Młodzieży: Tomasz Kowalik
 • Wydział ds. Kontaktów z Klubami: Waldemar Wodziński
 • Sekretarz: Dominika Maczurek-Caputa

Nowy zarząd stawia sobie za cel dalszy rozwój i promocję boksu na Śląsku, kładąc szczególny nacisk na szkolenie młodzieży oraz popularyzację boksu kobiet. Prezes Mieczysław Gołąb wyraził swoje zadowolenie z nowego składu zarządu oraz nadzieję na owocną współpracę, która przyczyni się do podniesienia poziomu sportowego i organizacyjnego w regionie.

Nowemu zarządowi życzymy wielu sukcesów i spełnienia ambitnych planów rozwoju śląskiego boksu!

tk81