Kalendarz sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach posiada zaplanowany
„Pierwszy Krok Bokserski”który odbędzie się 16 lutego br. w Gliwicach,a który organizuje
klub GUKS „CARBO”.
Zawody rozegrane zostaną w nowej hali sportowej”Arena”ul.Akademicka,boczne wejście
na poziomie”Zero”pod nazwą”Chwyciarnia”od godz.13:00.
Powołuje się obsadę sędziowską w składzie;
Andrzej Filipek – Supervisor
Piotr Byrdy – Delegat sportowy(ITO)
W ringu i na punkty sędziować będą.
Tomasz Cyganek,Dawid Koryciorz,Sławomir Łaniecki,Łukasz Sieprawski,Karol Wożnica.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek