”PROMOCJA  DĄBROWSKIEGO  BOKSU ”

26.05.2018

 

 

 

 

KOMUNIKAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

I   ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY

CSW Fight- Boxing Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta  Dąbrowa Górnicza, Miejski  Ośrodek

 Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

II   CEL IMPREZY

Popularyzacja boksu w Dąbrowie Górniczej i Zagłębiu

III   MIEJSCE , TERMIN

26.05.2018 Dąbrowa Górnicza, hala sportowa CENTRUM ul. Aleja Róż 3

IV   UCZESTNICTWO

Młodzicy, kadeci, juniorzy , seniorzy, dziewczyny

V    ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy  kierować :  wieslaw@fightboxing.pl

W zgłoszeniu proszę podać: Nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika-czki

  rok  urodzenia, ilość  walk, nr  licencji zawodnika i klubu

VI   PROGRAM ZAWODÓW

8-10.00       Badanie i waga zawodników

11.00           konferencja i losowanie par

13.00           Rozpoczęcie walk

REGULAMIN ZAWODÓW

 • Zawodnicy startują zgodnie z regulaminem OZB i PZB 
 • W turnieju mogą uczestniczyć:
 • Zawodnicy-czki  posiadający  książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami.

młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy, oraz dziewczyny w każdej kategorii wiekowej i

wagowej.

 •   Kluby i zawodnicy  posiadający aktualną licencję.
 • Każdy zawodnik-czka, i uczestnik zawodów wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, i nieodpłatne  wykorzystanie wizerunku przy organizacji zawodów.
 • Opłata startowa: wg regulaminu ŚZB:  10,20, 30, 40zł
 • Kluby ubezpieczają swoich zawodników, trenerów od NW i OC we własnym zakresie.
 • Zawodnicy startują we własnym sprzęcie (rękawice, kaski- atestowane)
 • Zgłoszenia zawodników  do  20 .05.2018 na adres e-mail: wieslaw@fightboxing.pl
 • Nagrody: Dyplomy, medale, puchar dla najlepszego młodzika, kadeta, juniora, seniora, dziewczyna.
 • Info. pod nr tel. Wiesław Andrzejczak: 691 054 524

Marek Kołakowski : 603 996 979