WAŻNA INFORMACJA DLA KLUBÓW
Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego informuje.
W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów, prosimy kluby o uregulowanie składek członkowskich. Warunkiem otrzymania mandatu wyborczego będzie uregulowany stan składek członkowskich za ubiegłą kadencję 2016-2020. Wpłaty do dnia 31.05.2020
Nr konta bankowego: 93 1560 1108 0000 9060 0005 7685. GNB I O. w Katowicach.
Jeżeli nie będzie przeszkód związanych z epidemią Koronawirusa, termin Walnego Zebrania Delegatów ustalono na dzień 27.06.2020