Przypominamy że w dniu jutrzejszym odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Śląskiego Związku Bokserskiego.
Adres i godzina: 30 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w Knurowie, ul. Szpitalna 29.
Delgaci zobowiązaniu są do posiadania stosownego upoważnia z klubu, który wskazuje ich do reprezentacji lub do przesłania na skrzynkę mailową biuro@slaskizwiazekbokserski takowej informacji.
Na skrzynki mailowe została przesłana dokumentacja z działalności ustępującego Zarządu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd