Regulamin
Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Śląska
w boksie na rok 2020.

I. Cel rozgrywek:
1. Wyłonienie drużynowego Mistrza Śląska Juniorów
2. Popularyzacja sportu pięściarskiego na Śląsku
3. Popularyzacja sportu pięściarskiego w Polsce

II. Uczestnictwo:
1. W rozgrywkach uczestniczą drużyny z klubów, które mają uregulowane składki członkowskie.
2. Zawodnicy walczą między sobą w kategoriach wiekowych:
Kadet – 2004- 2005 (+ kadetki)
Junior – 2002- 2003 ( + juniorki)

3. Kluby zgłaszają dowolną liczbę zawodników/czek w poszczególnych kategoriach wiekowych
i wagowych.
4. Zawodnicy występujący w lidze obowiązkowo powinni posiadać licencje w systemie PZB,
(stoczone minimum 5 walk)
5. Zawodnik może w sezonie reprezentować tylko jeden klub.

III. System rozgrywek:
1. Zawody rozgrywane są w jednym dniu.
2. Pary ustala się drogą losowania.
3. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem sportowym i zdrowotnym PZB.

IV. Punktacja:
1. Za wygraną walkę – 6 pkt.
3. Za przegraną walkę – 3 pkt..
4. Za udział w zawodach – 1 pkt.
5. Wszyscy zawodnicy/czki zdobywają punkty dla swojego klubu.

Suma zdobytych punktów we wszystkich kategoriach wiekowych decyduje o kolejności miejsca
w rozgrywkach ligowych.

V. Sprawy finansowe:
1. Gospodarz zawodów pokrywa koszty organizacyjne.
2. Drużyny przyjezdne ponoszą własne koszty delegacyjne.

VI. Nagrody:
1. Za I miejsce – Puchar + Dyplom
2. Za II miejsce – Puchar + Dyplom
3. Za III miejsce – Puchar + Dyplom

Postanowienia końcowe:

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz spraw nie objętych regulaminem, a wynikłych w czasie rozgrywek przysługuje wyłącznie OZB Katowice.

Wydział Sportowy
Śląskiego Związku Bokserskiego