ZAPROSZENIE
Sekcja bokserska RMKS-u Rybnik zaprasza na XVIII Międzynarodowy Turniej
Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika im. Józefa Cyrana , który odbędzie
się dn. 13.10-14.10.2018r. W Hali Sportowej w Boguszowicach przy ul. Jastrzębskiej 3B
(obok kwk Jankowice)
Przyjazd zawodników na koszt własny, koszty organizacyjne ponosi organizator.
1. Uczestnictwo w zawodów:
a) -startują kadeci
b) – juniorzy
c) – młodzicy
d) – ( inne walki po uzgodnieniu z organizatorem)
– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZB i Śl.ZB
2. Program zawodów:
Dn.12.10.18r. Przyjazd ekip zagranicznych, waga i badanie lekarskie
Dn.13.10.18r. Przyjazd ekip krajowych. godz. 8 oo do 10 oo ważenie i badanie
lekarskie .
– 10,30 Konferencja techniczna.
– 12oo Uroczyste otwarcie turnieju i rozpoczęcie walk.
Dn. 14.10.18r. Waga i badanie lekarskie od godz. 7, oo do 8, oo.
– Walki finałowe godz. 12,oo
3.Koszty własne ekip;- przyjazd i pobyt w hotelu (- 3* ze śniadaniem na dwie osoby 180
zł.;-hotel MOSiR bez śniadania 50 zł. Od osoby) – zamawiamy do 05.10.2018r. u
organizatora; jtolek@gmail.com lub tel. 600686367
3. Każdy trener klubowy zgłaszając zawodnika do zawodów potwierdza aktualne
badanie lekarskie tego zawodnika.
4. Każdy zwycięzca walki otrzymuje medal, dyplom i nagrodę,
5. Opłata startowego wg regulaminu Śl.ZB
Śląski Związek Bokserski prosimy o obsadę sędziowską.
Ze sportowym pozdrowieniem : Anatol Jakimczuk
1.- a/a
2.- kluby
3.Śl.Z.Bokserski w Katowicach.
4. Policja