Z opóźnieniem dotarła do naszego biura  przykra wiadomość o śmierci naszego kolegi Stefana Kaczorowskiego, który przeżył 77 lat.
Tą przykrą informację przekazała wnuczka zmarłego, która po otwarciu Zaproszenia na obchody 100-lecia Śląskiego Związku Bokserskiego, powiadomiła Prezesa ŚZB w Katowicach.
Ś.P. Stefan był w ubiegłych latach sędzią związkowym, delegatem sportowym, działaczem Wydziału Sportowego w strukturach związku.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Cześć jego pamięci.