ZAPROSZENIE
REGULAMIN
VI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO „BOXING DAY” o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Wodzisław Śląski dn. 08.12.2018r.

1. Cel turnieju:
– Popularyzacja boksu olimpijskiego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego i okolicy
– Zdobywanie klas sportowych

2. Miejsce i termin zawodów:
– Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10
– 08.12.2018 rok (sobota)
3. Organizator:
– Klub Sportów Walki „Boxing Odra” Wodzisław Śląski
– Miasto Wodzisław Śląski

4. Uczestnictwo i sposób prowadzenia zawodów:
– młodzicy 2004 r.
– kadeci 2002-2003 r.
– juniorzy 2000- 2001r.
– seniorzy od 1999 r.
– kobiety (tylko wcześniej zaplanowane pary)

W turnieju mogą startować zawodnicy zarówno pierwszego kroku (do 5 walk) jak i bardziej doświadczeni ale po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerami(zainteresowani trenerzy dobrać zawodników przed przyjazdem).

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZB i Śl.ZB

5. Program zawodów:
08.12.2018r. sobota
1. Waga zawodników i rejestracja zawodników – 7.30-9.00
2. Badania lekarskie – 9.00-10.00
3. Konferencja Techniczna – 10.00
4. Oficjalne rozpoczęcie Turnieju – 11.00
5. Przerwa obiadowa 13.30-14.15

6. Sposób zgłaszania zawodników

Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną na adres: boxing.odra@interia.pl.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk, kontakt do klubu bądź trenera.
Brane pod uwagę będą tylko zgłoszenia z wszystkimi danymi.
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane w terminie do: 02.12.2018r.
Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
Lista zgłoszonych zawodników do Turnieju będzie ogłaszana na stronie Śląskiego Związku Bokserskiego w www.slaskizwiazekbokserski.pl
Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszt przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
Każdy trener klubowy zgłaszając zawodnika do zawodów potwierdza aktualne badanie lekarskie tego zawodnika.

7. Każdy uczestnik zawodów oświadcza że:
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora
– wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych imprezy
– zapoznał się z regulaminem zawodów.

8. Na podstawie ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane przez KSW „Boxing Odra” Wodzisław Śląski w celu i zakresie realizacji w/w zawodów. Uczestnik turnieju ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Administratorem danych osobowych jest Prezes KSW „Boxing Odra” Wodzisław Śląski.

9. Opłaty startowe:

Bez względu na kategorie wiekową opłata startowa od zawodnika wynosi – 20 zł (zwolnieni z opłat są zawodnicy zza granicy)

10. Nagrody:

– Każdy z uczestników otrzyma dyplom, medal + komplet gadżetów
– Spośród zawodników zostaną wybrani najlepsi w danej kategorii wiekowej, którzy otrzymają nagrody wartości ponad 150 zł + statuetkę
– Podczas zwodów odbędzie się również losowanie cennych nagród
– Odbędzie się również klasyfikacja drużynowa (1 pkt za każdego zarejestrowanego zawodnika, 2 pkt za wygraną walkę)

10. Postanowienia końcowe:
– Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
– Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi oraz trenerowi ciepły posiłek
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
– Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
– W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i ŚZB.
– Organizator zastrzega sobie ograniczenie ilości walk do 35.

https://www.facebook.com/boxingodra/